Opptak nytt barnehageår
Opptak til barnehagen skjer i mars hvert år, men barnehagen kan også ta imot nye barn ellers i året sålenge det er ledige plasser.
Snåsa Montessoribarnehage følger samordnet opptak i Snåsa kommune. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.
Informasjon om vårt barnehagetilbud finner du på siden om barnehagen.
Barnehagen tar også imot nye barn utenom hovedopptaket.
Er du nysgjerrig, kom gjerne på besøk, eller kontakt oss på tlf. 74 15 25 48.
Søknadsskjema for samordna opptak finner du hos Snåsa kommune.
VELKOMMEN SOM SØKER.

Dette legger vi vekt på i barnehagen:
Vi er en matpakkefri barnehage, all måltider blir servert i barnehagen. Vi har også stor fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. Mandag er turdag, men vi drar ofte på turer flere dager i uka.
Vi har fokus på samiske elementer som samisk språk og kultur, og har ei egen gamme som vi bruker til å varme oss i og spise lunsj.

Vi er nå på facebook, følg oss der for å se hva vi holder på med.
Åpen barnehage
Åpen Barnehage er:
  • Et gratispedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen
  • Et møtested for vennskap, fellesskap, leik og læring.
  • Tilbudet kan benyttes hvor lenge og ofte man vil innenfor åpningstiden. Torsdager kl 10.00 - 14.00.
  • Det er ingen påmelding eller søknadsskjema. Det blir ikke trekk i kontantstøtte ved bruk av Åpen barnehage.

Det er åpen barnehage hver torsdag fra kl. 10.00 - 14.00. Husk uteklær. Velkommen!

Ønsker du å ha barn i Snåsa Montessoribarnehage fra høsten 2017?

Barnehagen har tilbud til barn 0-6 år og har to avdelinger.

Montessoripedaogogikken tilpasser utfordringene til det enkelte barn.

Barnehagen skal se omsorg, og oppdragelse, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng.
Barnehagen tilbyr:
* Et godt læringsmiljø som skaper trygghet, delaktighet og som oppmuntrer til selvstendighet.
* Tilrettelegging av barnas behov for aktivitet med konkretiseringsmateriell.
* Et flott uteområde med mange muligheter for leik og læring.
* Satsing på samisk kultur.
* Stort fokus på fysisk aktivitet med friluftsliv og bruk av nærmiljøet og gymsal.
* Alle måltider inkludert frokost, lunsj og fruktmåltid serveres i barnehagen.
* Egen kokk som baker brød og lager varmlunsj en gang i uka.
* Ansatte har utdanning i montessoripedagogikk.
Foreldrebetaling følger kommunens satser.
Er dere nysgjerrig, kom gjerne å se! eller kontakt oss på tlf. 74 15 25 48 www.snasamontessori.no
Søknadsfrist: 1. mars samordnet opptak i Snåsa kommune, men søknader etter den tid blir også behandlet.
Materiellfilm
 Film fra Snåsa Montessoribarnehage.
Practical life er et eget tema innen Montessori-pedagogikken, hvor barnet "leker" med hverdagsøvelser.

En av foreldrene ved barnehagen har laget en liten filmsnutt som viser dette. Den kan du se her.
Materiellfilm
 Materiellfilm av konkretiserings-materiell fra Snåsa Montessoribarnehage kan du se her!Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no