Ledig stilling for lærling

Vi ønsker å gi ungdom muligheten til å ta utdanning innen barne - og ungdomsfaget, og tilbyr lærlingeplass fra skoleåret 2018/2019.
Stillingen deles mellom Snåsa Montessoriskole og Snåsa
Montessoribarnehage. Søknadsfrist 20. april 2018
Fullstendig utlysningstekst.

Ønsker du å ha barn i Snåsa Montessoribarnehage?
Opptak til barnehagen skjer i mars hvert år, men barnehagen kan også ta imot nye barn ellers i året sålenge det er ledige plasser.
Snåsa Montessoribarnehage følger samordnet opptak i Snåsa kommune. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.
Informasjon om vårt barnehagetilbud finner du på siden om barnehagen.

Er du nysgjerrig, kom gjerne på besøk, eller kontakt oss på tlf. 74 15 25 48.
Søknadsskjema for samordna opptak finner du hos Snåsa kommune.
VELKOMMEN SOM SØKER.
Dette legger vi vekt på i barnehagen:
Vi er en matpakkefri barnehage, alle måltider blir servert i barnehagen.
Vi har også stor fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. Mandag er turdag, men vi drar ofte på turer flere dager i uka.
Vi har fokus på samiske elementer som samisk språk og kultur, og har ei egen gamme som vi bruker til å varme oss i og spise lunsj.

Vi er nå på facebook, følg oss der for å se hva vi holder på med.
Åpen Barnehage er:
  • Et gratispedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen
  • Et møtested for vennskap, fellesskap, leik og læring.
  • Tilbudet kan benyttes hvor lenge og ofte man vil innenfor åpningstiden. Torsdager kl 10.00 - 14.00.
  • Det er ingen påmelding eller søknadsskjema. Det blir ikke trekk i kontantstøtte ved bruk av Åpen barnehage.

Det er åpen barnehage hver torsdag fra kl. 10.00 - 14.00. Husk uteklær. Velkommen!

 Film fra Snåsa Montessoribarnehage.
Practical life er et eget tema innen Montessori-pedagogikken, hvor barnet "leker" med hverdagsøvelser.

En av foreldrene ved barnehagen har laget en liten filmsnutt som viser dette. Den kan du se her.
 Materiellfilm av konkretiserings-materiell fra Snåsa Montessori-barnehage kan du se her!
Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no