Ansatte

BEATE ÅLMO:
Beate er ansatt som virksomhetsleder i skole og barnehage, der 30 % er tilknyttet barnehagen. Beate er utdannet adjunkt og har videreutdanning i montessoripedagogikk fra høyskolen i Nesna. Beate har også videreutdanning i skoleledelse.


INGUNN THERESE BJØRK:

Ingunn er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og montessoripedagog. Ingunn har det daglige ansvaret i barnehagen.

ELI KRISTIN BAKKEN:
Eli Kristin er fast ansatt som barnehagelærer/pedleder i 100% stilling.

STINE ENGSTRØM:
Stine er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.

GØRIL MONA:
Gøril er fast ansatt som montessoripedagog i 100 %. Hun er utdannet naturforvalter fra NLH og montessoripedagog.

TRINE KRISTIN LARSSEN:
Trine Kristin er fast ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100 %. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider. Trine har i år permisjon for å jobbe i et vikariat på Montessoriskolen.

ANNA MARIA BAKKEN:
Anna Maria er fast ansatt som fagarbeider i 100%. Hun er utdannet hjelpepleier og montessoripedagog.

ELLA BRIT KJENSTEBERG:
Assistent i 100%.

ANNA KRISTINE STRUGSTAD:
Assistent i 80%.

BORGHILD VEKSETH:
Assistent i 100%.

BODIL AUSTLI:
Bodil har ansvar for kontor, lønn og økonomi.

SARMA SULCA:
Sarma er ansatt som renholder.

ANITA BRUHEIM RYGVOLD:
Anita er institusjonskokk, og sørger for varmlunsj og baker brød til barnehagen.

SARMA SULCA:
Sarma er ansatt som renholder.

JON ARVE KVISTAD:
Vaktmester.

Beate, Bodil, Sarma, Anita og Jon Arve har sine stillinger delt mellom skole og barnehage.
Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no