Bilder

Samefolkets dag

fredag 6. februar hadde skolen og barnehagen felles feiring av samefolkets dag. Vi startet dagen med flaggheising, sang og tale av Maja Jåma. Etterpå gikk vi bort til barnehagen der bl.a. lassokasting på reinhorn og servering av sjïjle-gaahkoe og lïeme/reinskraft i gamma stod på programmet. Her er noen bilder som viser litt av det vi har holdt på med den siste uka.

Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 
Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no