Etter fullført skolegang

Montessoribarn er uvanlig tilpasningsdyktige. De har lært å jobbe individuelt og i grupper. Siden de er blitt oppmuntret til å ta avgjørelser i ung alder, er disse barna problemløsere som kan ta valg og disponere tiden godt. De har også blitt oppmuntret til å diskutere sitt arbeid fritt med andre og gode kommunikasjonsferdigheter letter veien inn i nye omgivelser og forhold.

For å hjelpe overgangen, må god kommunikasjon mellom montessoriskolen og de tradisjonelle skolene bli vedlikeholdt. Montessoriforeldre og lærere kan besøke de tradisjonelle skolene og forberede barnet på det som vil bli annerledes. Lærere fra tradisjonelle skoler kan bli oppfordret til å besøke montessoriklassene for å observere nivået i det akademiske arbeidet.

En hver god lærer vil møte et barn på barnets eget nivå av utvikling og gjøre de nødvendige justeringer for det som allerede er lært. Det er viktig for foreldre å overvåke deres barns arbeid i den nye akademiske situasjonen og å holde nær kontakt med deres barns lærere. Foreldre og lærere som jobber sammen kan forsikre at barnet fortsetter å være glad i å lære, som de har tilegnet seg gjennom montessori.

De vaner og ferdigheter som et barn tilegner seg i et montessoriklasserom er gode for et helt liv. De vil hjelpe ham til å jobbe mer effektivt, å observere mer nøye og å konsentrere seg mer effektivt, uansett hva han gjør. Hvis han er i et stimulerende miljø, enten hjemme eller på skolen, vil hans selvlæring - som er den eneste virkelige læring - fortsette.

Forskning har vist at den beste forutsetning for framtidig suksess er selvtillit. Montessoriprogrammene, basert på selvdirigerte, ikke-konkurrerende aktiviteter, hjelper barn å utvikle gode selvbilder og selvtillit til å møte utfordringer og forandringer med optimisme.
Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no