Montessori og barn

 Hva betyr montessoriskolen for barnet?

  • Barnet i sentrum
  • Forståelse
  • Tverrfaglighet
  • Individuell opplæring
Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale:

BARNET I SENTRUM

Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale :
  • fysisk,
  • intellektuelt,
  • åndelig,
  • sosialt og emosjonelt

INDIVID

Maria Montessori anså hvert barn som et unikt individ. Derfor er omgivelsene tilrettelagt for å møte deres interesser og behov ved individuell veiledning. Grunntanken er at ethvert barn skal få utvikle seg i sin egen takt og vokse etter egne anlegg. Eleven har frihet til å velge egne oppgaver innenfor et strukturert pensum.

FORSTÅELSE

Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap. Man ser at montessoribarn beholder
entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Det utvikles forståelse for alle fagenes gjensidige
avhengighet og samhørighet.

TVERRFAGLIGHET

Barnets kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag. Dette inkluderer forming, drama og musikk.
Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no