Norsk Montessoriforbund

Snåsa Montessoriskole er medlem av Norsk Montessoriforbund.

Vi anbefaler at alle foreldre og andre intersserte melder seg inn i forbundet. De vil da motta Norsk Montessoriforbunds medlemsblad 4 ganger i året.

Gå til Norsk Montessoriforbunds hjemmeside her.

Vi har også et nært og godt samarbeid med de øvrige montessoriskolene i fylket.
Ta en titt på deres hjemmesider også:
Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no