VELKOMMEN SOM ELEV

Ved Snåsa Montessoriskole skal mestring, læringsglede og harmoni være grunnlaget for god læring.Snåsa Montessoriskole har i år 66 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.

Snåsa Montessoriskole fokuserer på:

Natur- og friluftsliv

 • Flotte uteområder
 • Bruk av Snåsafjella
 • Leirskole for 5-7. trinn
 • Gården som pedagogisk ressurs
 • Fokus på sørsamisk språk og kultur
 • Uteskole en dag i uka for 1.-7. trinn

God mat

 • Egen kokk
 • Sunn frokost og SFO-mat hver dag
 • Lunsj 4 ganger i uka

Kreativitet

 • Fagekskursjoner i inn og utland for ungdomstrinn
 • Musikk, teater og forming

Lærere som er spesialutdannet i montessoripedagogikk

Leksehjelp for alle trinn

Fri skoleskyss etter gjeldende regler.

Skolepenger: kr 1000 per måned inkludert SFO hver dag.

50% Søskenmoderasjon for 2. barn, gratis for 3. barn og eventuelt flere. Matpenger kr 220 pr. måned.

Ta gjerne kontakt med skolen og avtal tid for å besøke oss!

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2018/19 er 6. oktober 2017. Søknadsskjema finnes på vår hjemmeside. www.snasamontessori.no


Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
Varmlunsj
Også dette året skal det serveres varmlunsj hver tirsdag. Vår kokk Anita har satt opp en variert og god meny, der elgkjøtt er en del av innholdet flere dager. Hvis du lurer på hva som blir servert de enkelte dagene, finner du høstens meny her.

NYTT NETTSTED OM MOBBING
Utdanningsdirektoratet har laget et nytt nettsted om mobbing.


På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.


Oppholdspris
Snåsa Montessoriskole blir drevet med tilskudd fra Utdanningsdirektoratet som utbetaler 85% av satsene for den offentlige skolen. I tillegg må foreldrene betale oppholdspris og matpenger.
Du kan lese mer om satsene og hva elevene får for skolepengene her.

Årsmelding
Årsmelding for 2016 ble vedtatt av årsmøtet 28.03.2017. Årsmeldinga kan du lese her.
FAU skoleåret 2017-2018
FAU for skoleåret 2017-2018 ble valgt før sommerferien, og Ola Rosdahl ble som leder. FAUs sammensetning finner du her.
Elev ved skolen?
Snåsa Montessoriskole har i år 66 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.
Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2018-2019 er 6. oktober.
Det er også mulig å søke plass etter søknadsfristen. Kriterier for å få plass er beskrevet i skolens inntaksreglement.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.
Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona
Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."

Les mer om boka her. Hvis du ønsker å lese boka, finner du den på Snåsa Bibliotek.

Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no