VELKOMMEN SOM ELEV FRA 2018

Ved Snåsa Montessoriskole skal mestring, læringsglede og harmoni være grunnlaget for god læring.Snåsa Montessoriskole har i år 65 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.

Snåsa Montessoriskole fokuserer på:

Natur- og friluftsliv

 • Flotte uteområder
 • Bruk av Snåsafjella
 • Leirskole for 5-7. trinn
 • Gården som pedagogisk ressurs
 • Fokus på sørsamisk språk og kultur
 • Uteskole en dag i uka for 1.-7. trinn

God mat

 • Egen kokk
 • Sunn frokost og SFO-mat hver dag
 • Lunsj 4 ganger i uka

Kreativitet

 • Fagekskursjoner i inn og utland for ungdomstrinn
 • Musikk, teater og forming
Lærere som er spesialutdannet i montessoripedagogikk.

Leksehjelp for alle trinn

Fri skoleskyss etter gjeldende regler.

Skolepenger: kr 1000 per måned inkludert SFO hver dag.

50% Søskenmoderasjon for 2. barn, gratis for 3. barn og eventuelt flere. Matpenger kr 220 pr. måned.

Ta gjerne kontakt med skolen og avtal tid for å besøke oss!

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2018/19 er 6. oktober 2017. Søknadsskjema finnes på vår hjemmeside. www.snasamontessori.no


Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

Velkommen som elev ved Snåsa Montessoriskole fra høsten 2017

Les mer om skoletilbudet for neste skoleår her.

Søknadsfrist for skoleåret 2018/19 er 2. oktober 2017.

 Det er utarbeidet en ny brosjyre om skoletilbudet vårt som er sendt til alle foreldre til 5-åringene i kommunen. Du kan lese brosjyren her.

Varmlunsj
Også dette året skal det serveres varmlunsj hver tirsdag. Anita har satt opp en variert og god meny, der elgkjøtt er en del av innholdet flere dager. Hvis du lurer på hva som blir servert de enkelte dagene, finner du høstens meny her.

NYTT NETTSTED OM MOBBING
Utdanningsdirektoratet har laget et nytt nettsted om mobbing.


På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.
SOMMERLES
I sommer håper vi at alle elevene, med god hjelp fra foreldrene sine, melder seg på sommerles. Ragna fra biblioteket har vært på skolen og informert om sommerlestilbudet.
Les mer om sommerles her.
Oppholdspris
Snåsa Montessoriskole blir drevet med tilskudd fra Utdanningsdirektoratet som utbetaler 85% av satsene for den offentlige skolen. I tillegg må foreldrene betale oppholdspris og matpenger.
Du kan lese mer om satsene og hva elevene får for skolepengene her.

Nytt ved skolestart
Velkommen til nytt skoleår.
Dette skoleåret har vi 51 elever og 19 ansatte fordelt på ca 13 årsverk.
I år har vi stor fokus på skolehagen og entreprenørskap. Elevene har plantet, sådd frø og satt poteter, og vi planlegger en høstmesse før høstferien. Siden avlingen ikke ble den beste i denne kalde og regnfulle sommeren, satser vi på mange andre produkter og bakevarer som elevene skal lage, og det blir istedet arrangert julemesse tirsdag 1. desember kl 18.00 på Bergkollen.

Snåsa Montessoriskole har sterk fokus på fysisk fostring og måltider i skolen.Vi serverer frokost hver morgen, varmlunsj hver tirsdag og smøremåltid til lunsj mandag og fredag, samt frukt til alle hver dag. Elevene har en sammenhengende time med friminutt midt på dagen som brukes til fysiske aktiviteter.

Skolen vektlegger uteskole, og nytt av året er at vi får en fast uteskoledag i uken for mellomtrinnet også, ikke bare småtrinnet som tidligere. Vi satser ellers på mange turer ut i Snåsas natur, både ved bruk av nærmiljøet samt lengre turer ut i skog og fjell.

Snåsa Montessoriskole har flere elever som har valgt samisk språkopplæring på ulike nivå. Nå ønsker vi å flette inn mer av samisk språk og kultur i skolehverdagen til alle elever.

Alt dette kommer vi tilbake til etterhvert, dere finner mer informasjon på ukeplanene.

Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst...
Søknadsskjema
Her finner du søknadsskjema for skoleåret 2017/2018.
Søknadsfristen er fredag 7. oktober 2016.
Link til skolens inntaksreglement finner du her.


Årsmelding
Årsmelding for 2016 ble vedtatt av årsmøtet 28.03.2017. Årsmeldinga kan du lese her.
FAU skoleåret 2017-2018
FAU for skoleåret 2017-2018 ble valgt før sommerferien, og Ola Rosdahl ble som leder. FAUs sammensetning finner du her.
Elev ved skolen?
Snåsa Montessoriskole har i år 60 elever fordelt på 1.-9. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.
Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2017-2018 er 7. oktober.
Det er også mulig å søke plass etter søknadsfristen. Kriterier for å få plass er beskrevet i skolens inntaksreglement.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.
Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona
Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."

Les mer om boka her. Hvis du ønsker å lese boka, finner du den på Snåsa Bibliotek.
Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no