Ansatte skoleåret 2016/2017:

1.-2. trinn


Tove Vedal

Kontaktlærer

Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674

Laila Åsvold

Barnehagelærer med tilleggsutdanning. Montessoripedagog

laila@snasamontessori.no

Elisabeth Solberg Tyldum

Barne- og ungdomsarbeider

Påbegynt montessoripedagogikk

elisabeth@snasamontessori.no3.-4. trinn


Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer

Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228

Kåre Mathias Brøndbo

Lærer og lektor med påbegynt tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

kare@snasamontessori.no

Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider

(permisjon t.o.m 31.12.2017)


Trine Kristin Larssen

Barne- og ungdomsarbeider

(Vikar t.o.m 31.12.2017)


May Kristin Sørhøy Vekseth

Assistent


Solvår Engum

Assistent
5.-7. trinn


Marianne Aasum

Kontaktlærer

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022

Monika Øien

Adjunkt

monika@snasamontessori.no

Hilde Østvik

Lærer

hilde@snasamontessori.no

Kjell Arild Brønstad

Assistent

Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.noU-trinnet


Ingeborg Berg

Kontaktlærer

Lektor med påbegynt tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322

Synnøve Sandnes

Lærer

synnove@snasamontessori.no

Anne Karen Holstad

Lærer spansk


Ola Ålmo

Lærer GSPR


Jon Arve Kvistad

Assistent
Øvrige ansatte


Beate Ålmo

Virksomhetsleder og rektor

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

beate@snasamontessori.no

Bodil Austli

Kontor

bodil@snasamontessori.no

Jon Arve Kvistad

Vaktmester

Jon.arve.kvistad@snasamontessori.no

Sarma Sulca

Renholder


Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk


Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no