Ansatte skoleåret 2016/2017:

1.-2. trinn


Tove Vedal

Kontaktlærer

Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674

Laila Åsvold

Barnehagelærer med tilleggsutdanning. Montessoripedagog

laila@snasamontessori.no

Elisabeth Solberg Tyldum

Barne- og ungdomsarbeider

Påbegynt montessoripedagogikk

elisabeth@snasamontessori.no3.-4. trinn


Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer

Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228

Kåre Mathias Brøndbo

Lærer og lektor med påbegynt tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

kare@snasamontessori.no

Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider

(permisjon t.o.m 31.12.2017)


Trine Kristin Larssen

Barne- og ungdomsarbeider

(Vikar t.o.m 31.12.2017)


May Kristin Sørhøy Vekseth

Assistent


Solvår Engum

Assistent
5.-7. trinn


Marianne Aasum

Kontaktlærer

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022

Monika Øien

Adjunkt

monika@snasamontessori.no

Hilde Østvik

Lærer

hilde@snasamontessori.no

Kjell Arild Brønstad

Assistent

Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.noU-trinnet


Ingeborg Berg

Kontaktlærer

Lektor med påbegynt tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322

Synnøve Sandnes

Lærer

synnove@snasamontessori.no

Anne Karen Holstad

Lærer spansk


Ola Ålmo

Lærer GSPR


Jon Arve Kvistad

Assistent
Øvrige ansatte


Beate Ålmo

Virksomhetsleder og rektor

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

beate@snasamontessori.no

Bodil Austli

Kontor

bodil@snasamontessori.no

Jon Arve Kvistad

Vaktmester

Jon.arve.kvistad@snasamontessori.no

Sarma Sulca

Renholder


Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk

Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no