Matematikk

Nettstedet til læreverket vi bruker i matematikk i tillegg til materiellet.
Veldig fin side med varierte matematikkoppgaver.
Tusen millioner - Cappelens skolesider i matematikk.
Norsk
Nettstedet til læreverket vi bruker i norsk i tillegg til materiellet.
Sider med oppgaver for å lære å skrive bedre.
Ord for alt - Cappelens skolesider i norsk.

Hvordan øve på
høyfrekvente ord.
Klikk her.Høyfrekvente ord 1-100

1 a)
1 b)
1 c)
1 d)
1 e)
1 f)
1 g)
1 h)
1 i)
1 j)

Høyfrekvente ord 100-200

2 a)
2 b)
2 c)
2 d)
2 e)
2 f)
2 g)
2 h)
2 i)
2 j)

Høyfrekvente ord 200-3003 a)
3 b)
3 c)
3 d)

3 e)
3 f)
3 g)
3 h)
3 i)
3 j)

Høyfrekvente ord 300-400
4 a)
4 b)
4 c)
4 d)
4 e)
4 f)
4 g)
4 h)
4 i)
4 j)Høyfrekvente ord 400-5005 a)
5 b)
5 c)
5 d)
5 e)
5 f)
5 g)
5 h)
5 i)
5 j)

Diverse

Ulike oppgaver for mange forskjellige fag. Egner seg både for liten og stor.
Nettleksikon
Store norske leksikon
Engelsk

Nettstedet til læreverket vi bruker i engelsk i tillegg til materiell.
Frigitte nasjonale prøver i engelsk.
Doors - Aschehougs engelske skolesider.
Stairs - Cappelens engelske skolesider.
Engelsksider fra BBC.
Engelsksider fra BBC.
Tysk side med mange grammatikkoppgaver.
Engelsksider fra British Counsil.
For lærere

Side med handouts og diverse andre tips.Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no