Styret 2019-2020

Styret for Snåsa Montessoribarnehage er valgt av årsmøtet i 4. april 2019, og består av følgende:

Kristine Aasum, leder
Anders Linga, nestleder
Ellen Mari Berg
Kristin Landsem
Nils Magnus Kjenstad

Espen Johannessen Berg, 1. vara
Frode Mollan, 2. vara

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoribarnehage SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoribarnehage SA finner du her.

Barnehagestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoribarnehage SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

FAU

FAU for barnehageåret 2018-2019 består av:
Helena Gaundal, leder
Ole Bjørn Ålmo
Eva Bakken

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge