Styret

Styret for Snåsa Montessoribarnehage er valgt av årsmøtet i 2017, og består av følgende:

Anders D. Mona, leder
Bjørn Nyborg
Ellen Mari Berg
Kristin Landsem
Kristine Kjenstad
Jan Ivar Sandnes, 1. vara
Eleonie Pijl Zomer, 2. vara

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoribarnehage SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoribarnehage SA finner du her.

Barnehagestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoribarnehage SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen.

FAU for barnehageåret 2018-2019 består av:
Helena Gaundal, leder
Ole Bjørn Ålmo
Eva Bakken

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA avholdes tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Årsrapport skole
Årsrapport barnehageNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no