Foreldrenes involvering

Foreldrene til en montessorielev vil ha muligheten til å bli involvert i montessoriprogrammet. Foreldre lærer mer om montessori ved å:
  • komme på orienteringsmøter som forklarer programmet.
  • Komme på møter hvor de unike aspektene ved et spesielt klasserom i tillegg til detaljene i montessoripensumet blir presentert.
  • Komme på åpent hus, hvor barna, og foreldrenes og søsknenes vert/vertinne, presenterer deres yndlingsaktiviteter.
  • Komme på foreldres diskusjonsgrupper som tar for seg aspekter av barns oppdragelse, hjemmemiljø, og barnepsykologi.
  • Observere klassen og diskutere observasjoner med barnets lærer.
  • Få et regelmessig utgitt nyhetsblad som inkluderer en kalender med informasjon om store hendelser på skolen, bokanmeldelser, og en liste over behov og ønsker om hjelp.
I tillegg til foreldreopplæring, som er designet til i hovedsak orientere de nye foreldrene og holde de andre foreldrene informert, kan foreldrene danne foreldreorganisasjoner som koordinerer frivillige aktiviteter, planlegger og gjennomfører inntektsbringende aktiviteter, og gir støtte til skolens ansatte.
Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge