Montessori og barn

 Hva betyr montessoriskolen for barnet?

  • Barnet i sentrum
  • Forståelse
  • Tverrfaglighet
  • Individuell opplæring
Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale:

BARNET I SENTRUM

Montessoripedagogikken er opptatt av å utvikle og utdanne hele barnets potensiale :
  • fysisk,
  • intellektuelt,
  • åndelig,
  • sosialt og emosjonelt

INDIVID

Maria Montessori anså hvert barn som et unikt individ. Derfor er omgivelsene tilrettelagt for å møte deres interesser og behov ved individuell veiledning. Grunntanken er at ethvert barn skal få utvikle seg i sin egen takt og vokse etter egne anlegg. Eleven har frihet til å velge egne oppgaver innenfor et strukturert pensum.

FORSTÅELSE

Montessoripedagogikken bidrar til at barnet selv aktivt søker og mottar kunnskap. Man ser at montessoribarn beholder
entusiasmen til det å lære og utvikler tilpasningsdyktighet og selvstendighet. Det utvikles forståelse for alle fagenes gjensidige
avhengighet og samhørighet.

TVERRFAGLIGHET

Barnets kreativitet og forestillingsevne blir stimulert gjennom tverrfaglig tilnærming i alle fag. Dette inkluderer forming, drama og musikk.
Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge