Norsk Montessoriforbund

Snåsa Montessoriskole er medlem av Norsk Montessoriforbund.

Vi anbefaler at alle foreldre og andre intersserte melder seg inn i forbundet. De vil da motta Norsk Montessoriforbunds medlemsblad 4 ganger i året.

Gå til Norsk Montessoriforbunds hjemmeside her.

Vi har også et nært og godt samarbeid med de øvrige montessoriskolene i fylket.
Ta en titt på deres hjemmesider også:Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no