Nasjonal kongress 2019

Norsk Montessoriforbund ønsker å samle hele det norske montessorimiljøet, og har invitert alle ansatte ved landets montessoriskoler og -barnehager til montessorikongress på Clarion Hotel Gardemoen lørdag 23. mars 2019.

Snåsa Montessoriskole og -barnehage er representert ved Ellen Mari Berg fra styret og Ingeborg Berg fra ansatte. Alle skoler/barnehager skal legge fram en presentasjon som viser deres skole/barnehage, og Ingeborg har laget en bok som skal legges fram på kongressen. Du kan se i boka her.

Mer informasjon fra kongressen kan dere finne på sidene til Norsk Montessoriforbund.


SKOLEFRITIDSORDNING

Snåsa Montessoriskole har SFO-tilbud fra skoleslutt til kl. 16:30 på mandag-torsdag og til kl. 14:00 på fredag. Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud for brukerne. Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. trinn, men kan utvides til barn fra 5. til og med 7. trinn.

Informasjon og påmeldingsskjema SFO finner du her.

Hopp i det 2018
Elevene har hatt 4 flotte forestillinger med "I Astrid Lindgrens verden", og elevene har gjort en fantastisk flott innsats på scenen. Tusen takk til dere alle som kom å så på. Her er noen bilder fra forestillingen. (Foto: Marianne Aasum)
Trøndelag har fått mobbeombud!
Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det skal etter planen styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.
Gitte Franck Sehm er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.
Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag Fylkeskommune

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
Varmlunsj
Også dette året skal det serveres varmlunsj hver tirsdag. Vår kokk Anita har satt opp en variert og god meny. Hvis du lurer på hva som blir servert de enkelte dagene, finner du menyen her.

NETTSTED OM MOBBING
Utdanningsdirektoratet har laget et nettsted om mobbing.


På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd mot mobbing, og hvilke rettigheter de har.


Søknadsskjema
Søknadsfristen var 5. oktober 2018, men vi tar også imot søknader etter fristen.
Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.
Årsmelding
Årsmelding for 2017 ble vedtatt av årsmøtet 26.04.2018.
Årsmeldinga kan du lese her.
FAU
FAU for skoleåret 2018-2019 ble valgt før sommerferien, og Ola Rosdahl ble som leder. FAUs sammensetning finner du her.
Elev ved skolen?
Snåsa Montessoriskole har i år 66 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.

Skolepengesatser 2019-2020
Elever i 1.-4. trinn betaler ikke skolepenger.
Elever i 5.-10. trinn betaler kr. 1000,- pr. mnd i skolepenger.
Det er 50% søskenmoderasjon for 2. barn og gratis for tredje barn i aldersgruppen 5.-10. trinn.
Skolepenger betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned. Det er egne satser for SFO.

Søknadsfrist og innskriving for skoleåret 2018-2019 er 5. oktober.
Det er også mulig å søke plass etter søknadsfristen. Kriterier for å få plass er beskrevet i skolens inntaksreglement.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.
Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona
Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."

Les mer om boka her.

Vi har noen eksemplarer på skola hvis noen ønsker å kjøpe den.

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA avholdes tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Årsrapport skole
Årsrapport barnehageNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no