ELEVPLASS FRA SKOLEÅRET 2020-2021
Velkommen som søker til Snåsa Montessoriskole.

Søknadsfristen er fredag 4. oktober, men vi tar også imot søknader for neste skoleår etter denne datoen.
Søknadsskjemaet sendes pr. post eller e-post til skolen.
Adresse: Snåsa Montessoriskole, Øverbygdvegen 858, 7760 Snåsa eller epost: skole@snasamontessori.no
Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.

Vi har laget en informasjonsbrosjyre for dere som ønsker mer informasjon om skolen.Brosjyren kan du se her.

.

Velkommen inn til Snåsa Montessoriskole
SKOLEFRITIDSORDNING

Snåsa Montessoriskole har SFO-tilbud fra skoleslutt til kl. 16:30 på mandag-torsdag og til kl. 14:00 på fredag. Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud for brukerne. Tilbudet gjelder for barn fra 1. til og med 4. trinn, men kan utvides til barn fra 5. til og med 7. trinn.

Nytt fra 2019: Skolen har fått tilbakemelding på at noen trenger SFO kun en dag i uka, så vi har utvidet tilbudet med at de kan melde seg på kun en dag og betale kr. 375,- i mnd for dette. Kjøpedager er også redusert til kr. 100,- pr gang.

Informasjon og påmeldingsskjema til SFO finner du her.

Skolen tar opp elever til SFO fortløpende etter søknad.

Hopp i det 2018
Elevene har hatt 4 flotte forestillinger med "I Astrid Lindgrens verden", og elevene har gjort en fantastisk flott innsats på scenen. Tusen takk til dere alle som kom å så på. Her er noen bilder fra forestillingen. (Foto: Marianne Aasum)
Trøndelag har eget mobbeombud!
Fra høsten 2018 innfører regjeringen en ordning med mobbeombud i alle landets fylker. Det skal etter planen styrke det lokale arbeidet med mobbing i både barnehager og skoler.
Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt.
Les mer om mobbeombudet hos Trøndelag Fylkeskommune

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
Her er et infoark som er sendt til elever og foreldre/foresatte: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/
Varmlunsj
Også dette året skal det serveres varmlunsj hver tirsdag. Vår kokk Anita har satt opp en variert og god meny. Hvis du lurer på hva som blir servert de enkelte dagene, finner du menyen her.

NETTSTED OM MOBBING
Utdanningsdirektoratet har laget et nettsted om mobbing.


På nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd mot mobbing, og hvilke rettigheter de har.


Søknadsskjema
Søknadsfristen er fredag 4. oktober. Søknadsskjemaet sendes pr. post eller e-post til skolen, eller tas med på innskrivinga
Ta gjerne kontakt med skolen hvis du har spørsmål eller ønsker å komme på besøk.
FAU
FAU for skoleåret 2019-2020 ble valgt før sommerferien, og Ola Rosdahl ble valgt som leder. FAUs sammensetning finner du her.
Elev ved skolen?
Snåsa Montessoriskole har i år 66 elever fordelt på 1.-10. trinn, og er et faglig pedagogisk alternativ basert på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper som er anerkjent verden over.

Skolepengesatser 2020-2021
Elever i 1.-4. trinn betaler ikke skolepenger.
Elever i 5.-10. trinn betaler kr. 1100,- pr. mnd i skolepenger.
Det er 50% søskenmoderasjon for 2. barn og gratis for tredje barn i aldersgruppen 5.-10. trinn.
Skolepenger betales i 11 mnd. i året. Juli er betalingsfri måned. Det er egne satser for SFO.

Søknadsfrist for skoleåret 2020-2021 var 4. oktober, men det er også mulig å søke plass etter søknadsfristen. Kriterier for å få plass er beskrevet i skolens inntaksreglement.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.
Prøysenkveld

Elever og lærere ved Snåsa Montessoriskole hadde en flott Prøysen-forestilling for en fullsatt sal på Bergkollen den 18. desember. Alle elever var på scenen og gledet publikum med sang og dramatisering av Prøysens mange viser. Med dette bildet fra avslutningsnummeret ønsker vi alle ei riktig god og fredfull jul.
Flere bilder fra forestillinga finner dere her.
Foto: Magnhild Mona
Bok om Montessoripedagogikk

Montessoripappa Trevor Eissler har kommet med ei bok om det å være Montessoripappa. Boka har undertittel "En fars begrunnelse for å velge montessoripedagogikk."

Les mer om boka her.

Vi har noen eksemplarer på skola hvis noen ønsker å kjøpe den.

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge