Det tilrettelagte miljøet

Et fundamentalt prinsipp i montessoripedagogikken er det tilrettelagte læringsmiljø.

Omgivelsene omfatter ikke bare lærere, kamerater og undervisningsmateriell, men hele skolehuset og alt som er i miljøet rundt. Det er disse forholdene som skaper en positiv atmosfære, og det er denne atmosfæren som utvikler elevene i positiv retning. Ved Snåsa montessoriskole blir det tilrettelagte miljøet vektlagt, slik at det skal være ryddig, pent og estetisk på alle rom.

Under ser dere noen bilder som viser hvordan det ser ut i rommene.

Gangen der barna setter opp skoene.
Gangen der barna setter opp skoene.
Klasserommet til mellomtrinnet.
Klasserommet til mellomtrinnet.
Det estetiske i klasserommet blir vektlagt.
Det estetiske i klasserommet blir vektlagt.
Materiellet er ryddig organisert.
Materiellet er ryddig organisert.
Elevene kan selv velge hvor de vil sitte å arbeide.
Elevene kan selv velge hvor de vil sitte å arbeide.
 
 
Elevene sørger selv for at det er orden i korridoren.
Elevene sørger selv for at det er orden i korridoren.
snack-kroken i klasserommet.
snack-kroken i klasserommet.
fra gangen.
fra gangen.

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge