Ferie og fridager

Skoleruta
Snåsa Montessoriskole følger den samme skoleruta som den offentlige skolen i Snåsa som er vedtatt i fylkeskommunen.


Søknad om fri fra skolen
Må eleven ha fri i mer enn 2 skoledager, må det søkes om det på eget søknadsskjema.
På skjemaet står også om lover og regler for fritak.
Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge