Ressurs avgangselever


Her finner du informasjon om alle studietilbud du finner i videregående skole i Trøndelag:

Informasjon om vgs studietilbud i Trøndelag: https://www.vilbli.no/nb/nb/trondelag

Her finner du søknad og svar på videregående opplæring: https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo


Her er nettsidene til våre nærskoler:

Grong vgs: https://web.trondelagfylke.no/grong-videregaende-skole

Steinkjer vgs: https://web.trondelagfylke.no/steinkjer-videregaende-skole

Inderøy vgs: https://web.trondelagfylke.no/inderoy-videregaende-skole

Mære landbruksskole: https://web.trondelagfylke.no/mare-landbruksskole


Her er informasjon om pc-ordningen for elever i videregående opplæring:

Elev-pc i vgs: https://www.trondelagfylke.no/elevpc


Her finner du informasjon om stipendordningen for elever i videregående skole:

Stipend fra lånekassen: https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/vg/

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge