Skolestyret 2019 - 2020

Skolestyret er valgt på årsmøtet 4. april 2019, og består av følgende:

Kristine Aasum, leder
Nils Magnus Kjenstad, nestleder
Ellen Mari Berg
Kristin Landsem
Anders Linga

Espen Johannessen Berg, 1. vara
Frode Mollan, 2. vara

Årsmøtereferatet kan du lese her.
Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoriskole SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA finner du her.

Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i friskoleloven §5-2.

FAU 2018 - 2019
Skolen har foreldrearbeidsutvalg (FAU) som er valgt blant foreldrene. Foreldre fra alle grupper er representert.

FAU samarbeider med skolen om ulike arrangement og er ansvarlig for grunnskolens uke sammen med skolen. I tillegg har en representant fra FAU møte- og uttalerett i skolestyret. Øvrige medlemmer i FAU har egne ansvarsområder.

FAU for skoleåret 2018-2019 består av:
Ola Rosdahl, leder
Julia Høydal
Eleonie Pijl-Zomer
Helmer Belbo, dugnadsansvarlig
Arvid Tangvik
Ola Vedal, turansvarlig
Jim Tomasli, nestleder
Hanne Lorvik, sekretær
Eivin Brøndbo
Wenche Beate Skaftnes


Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge