Ansatte

BEATE ÅLMO:
Beate er ansatt som virksomhetsleder i skole og barnehage, der 30 % er tilknyttet barnehagen. Beate er utdannet adjunkt og har videreutdanning i montessoripedagogikk fra høyskolen i Nesna. Beate har også videreutdanning i skoleledelse.


INGUNN THERESE BJØRK:
Ingunn er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og montessoripedagog. Ingunn har det daglige ansvaret i barnehagen.


ELI KRISTIN BAKKEN:
Eli Kristin er fast ansatt som barnehagelærer/pedleder i 100% stilling.


STINE ENGSTRØM:
Stine er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.


GØRIL MONA:
Gøril er fast ansatt som montessoripedagog i 100 %. Hun er utdannet naturforvalter fra NLH og montessoripedagog.


TRINE KRISTIN LARSSEN:
Trine Kristin er fast ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100 %. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider.


ANNA MARIA BAKKEN:
Anna Maria er fast ansatt som fagarbeider i 100%. Hun er utdannet hjelpepleier og montessoripedagog.


LISE WINTHER
Lise er lærling i barne- og ungdomsfaget.

BODIL AUSTLI:
Bodil har ansvar for kontor, lønn og økonomi.


SARMA SULCA:
Sarma er ansatt som renholder.


ANITA BRUHEIM RYGVOLD:
Anita er institusjonskokk, og sørger for varmlunsj og baker brød til barnehagen.


JON ARVE KVISTAD:
Vaktmester.


Beate, Bodil, Sarma, Anita og Jon Arve har sine stillinger delt mellom skole og barnehage.

Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no