Ansatte

BEATE ÅLMO:
Beate er ansatt som virksomhetsleder i skole og barnehage, der 30 % er tilknyttet barnehagen. Beate er utdannet adjunkt og har videreutdanning i montessoripedagogikk fra høyskolen i Nesna. Beate har også videreutdanning i skoleledelse.


INGUNN THERESE BJØRK:
Ingunn er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og montessoripedagog. Ingunn har det daglige ansvaret i barnehagen.


ELI KRISTIN BAKKEN:
Eli Kristin er fast ansatt som barnehagelærer/pedleder i 100% stilling.


STINE ENGSTRØM:
Stine er fast ansatt som pedagogisk leder i 100 %. Hun er utdannet førskolelærer og har videreutdanning i montessoripedagogikk.


GØRIL MONA:
Gøril er fast ansatt som montessoripedagog i 100 %. Hun er utdannet naturforvalter fra NLH og montessoripedagog.


TRINE KRISTIN LARSSEN:
Trine Kristin er fast ansatt som barne og ungdomsarbeider i 100 %. Hun er utdannet barne -og ungdomsarbeider.


ANNA MARIA BAKKEN:
Anna Maria er fast ansatt som fagarbeider i 100%. Hun er utdannet hjelpepleier og montessoripedagog.


LISE WINTHER
Lise er lærling i barne- og ungdomsfaget.

BODIL AUSTLI:
Bodil har ansvar for kontor, lønn og økonomi.


SARMA SULCA:
Sarma er ansatt som renholder.


ANITA BRUHEIM RYGVOLD:
Anita er institusjonskokk, og sørger for varmlunsj og baker brød til barnehagen.


JON ARVE KVISTAD:
Vaktmester.


Beate, Bodil, Sarma, Anita og Jon Arve har sine stillinger delt mellom skole og barnehage.


Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no