Bibliografi


  • The Essensial Montessori - Elizabeth Hainstock
  • Implementing Montessori Education in the Public Sector - David Kahn
  • An Introduction to Montessori - Cam Gordon
  • A Parent's guide to the Montessori Classroom - Aline D. Wolf Montessori Education - American MontessNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no