Ansatte

1.-2. trinn


Tove Vedal

Kontaktlærer

Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674

Elisabeth Solberg Tyldum

Montessoripedagog og barne- og ungdomsarbeider

elisabeth@snasamontessori.no

Trond Melaku Reitan
Lærling i barne- og ungdomsfag3.-4. trinn


Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer

Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228

Idrun Marie Heistad Gåsmo

Adjunkt med tilleggsutdanning

Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider


Emma-Kristine Trondsen Smestad
Lærling i barne- og ungdomsfag
5.-7. trinn


Marianne Aasum

Kontaktlærer

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022

Monika Øien
Kontaktlærer
Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

monika@snasamontessori.no

mobil: 482 46 546

Laila Åsvold

Barnehagelærer med tilleggsutdanning. Montessoripedagog

Faglærer samisk

laila@snasamontessori.no

Linda Reitaas Ålmo

Spes.ped-lærer

Kjell Arild Brønstad

Assistent

Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.no

May Kristin Sørhøy Vekseth
Assistent


U-trinnet


Ingeborg Berg

Kontaktlærer

Lektor med tilleggsutdanning.

Montessoripedagog

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322

Lars Peder Dunfjeld
Kontaktlærer
Lektor med tilleggsutdanning

lars@snasamontessori.no

mobil: 928 44 665

Synnøve Sandnes

Lektor med tilleggsutdanning

synnove@snasamontessori.no

Thor Riseth

Lærer spansk


Anna Kristine Kjerpeseth Strugstad

Lærer tysk

Ola Ålmo

Timelærer Faget arbeid


Jon Arve Kvistad

Timelærer Faget arbeid


Hilde Østvik
Timelærer og assistent


Solvår Engum

Assistent
Øvrige ansatte


Kåre Mathias Brøndbo

Virksomhetsleder og rektor

Lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagog

kare@snasamontessori.no

Bodil Austli

Kontor og økonomi

bodil@snasamontessori.no

Jon Arve Kvistad

Vaktmester

jon.arve.kvistad@snasamontessori.no

Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk og renholder


Beate Ålmo

rektor og virksomhetsleder

(permisjon skoleåret 2019-2020)

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk


Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge