Ansatte

1.-2. trinn


Tove Vedal

Kontaktlærer

Barnehagelærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

tove@snasamontessori.no

mobil 415 71 674

Elisabeth Solberg Tyldum

Montessoripedagog og Barne- og ungdomsarbeider

elisabeth@snasamontessori.no3.-4. trinn


Hilde-Gunn Steinkjer Klevmo

Kontaktlærer

Lærer med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

hilde-gunn@snasamontessori.no

mobil 970 78 228

Kåre Mathias Brøndbo

Lektor med tilleggsutdanning og montessoripedagogikk

kare@snasamontessori.no

Berit Sandnes

Barne- og ungdomsarbeider

(permisjon t.o.m 31.07.2019)


Solvår Engum

AssistentTrond Melaku Reitan

Lærling i barne- og ungdomsfag5.-7. trinn


Marianne Aasum

Kontaktlærer

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

marianne@snasamontessori.no

mobil: 995 77 022


Monika Øien

Kontaktlærer

Adjunkt med påbegynt tilleggsutdanning i
montessoripedagogikk
monika@snasamontessori.no

Laila Åsvold

Barnehagelærer med tilleggsutdanning. Montessoripedagog

Faglærer samisk

laila@snasamontessori.no

Kjell Arild Brønstad

Assistent

Faglærer i musikk

kjellarild@snasamontessori.no


May Kristin Sørhøy Vekseth

Assistent

U-trinnet


Ingeborg Berg

Kontaktlærer

Lektor med tilleggsutdanning.

påbegynt tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

ingeborg@snasamontessori.no

mobil: 472 82 322


Lars Peder Dunfjeld

Kontaktlærer

Lektor med tilleggsutdanning
lars@snasamontessori.no

Synnøve Sandnes

Lektor med tilleggsutdanning

synnove@snasamontessori.no

Thor Riseth

Lærer spansk


Ola Ålmo

Timelærer


Jon Arve Kvistad

TimelærerHilde Østvik

Timelærer
Øvrige ansatte


Beate Ålmo

Virksomhetsleder og rektor

Adjunkt med tilleggsutdanning i montessoripedagogikk

beate@snasamontessori.no

Bodil Austli

Kontor

bodil@snasamontessori.no

Jon Arve Kvistad

Vaktmester

Jon.arve.kvistad@snasamontessori.no

Anita Bruheim Rygvold

Institusjonskokk og renholder
Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Norsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no