Søknadsskjema

Åpne skjemaet på din maskin, skriv ut og fyll inn informasjon i feltene.
Søknadsskjemaet sendes: Snåsa Montessoriskole, Agle, 7760 Snåsa.

Montessoripedagogikken tilpasser utfordringene til den enkelte elev. Skolen satser på høy kvalitet i opplæringstilbudet og har meget gode rammer for læring.

Skolen tilbyr:

· Et godt læringsmiljø som skaper trygghet og delaktighet, og som oppmuntrer til selvstendighet

· En skole med flotte uteområder, fokus på friluftsliv

· Frokost hver dag, varmlunsj en gang i uka, SFO-mat, smøremåltid. Elevene trenger kun å ta med matpakke på uteskoledager.

· Uteskole ukentlig for alle trinn

· Musikkoppsetning

· Gården som pedagogisk ressurs

· Fri busstransport etter gjeldende regler

· Skolepenger: kr 1.000 per måned. Det gis 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, gratis for barn nr. 3. Det betales ikke skolepenger for 1.-4. trinn.

Er dere nysgjerrig, kom gjerne å se! eller kontakt oss på tlf. 74 15 29 00.

Årsmøte 2019
for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA ble avholdt tirsdag 4. april 2019 på Snåsa Montessoriskole.

Dokumenter:
Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på montessorinorge